Köp Nembutal Sodium pulver

Nembutalt natrium pentobarbitalpulver är ett beprövat och pålitligt läkemedel som medför en fredlig död. Nästan inga misslyckanden är kända, trots stor statistik (till exempel rapporterade den schweiziska eutanasiorganisationen Dignitas 840 utgångar utan ett enda misslyckande).

Nembutalt natrium pentobarbitalpulver är ett beprövat och pålitligt läkemedel som medför en fredlig död. Nästan inga misslyckanden är kända, trots stor statistik (till exempel rapporterade den schweiziska eutanasiorganisationen Dignitas 840 utgångar utan ett enda misslyckande). Det finns dock rapporter om till synes långsamma eller smärtsamma dödsfall med Nembutal i dödsstraff, även om detta kan bero på dålig kvalitet på läkemedlet från apotek som blandas intravenöst snarare än oralt.

Product Description

Nembutalt natrium pentobarbitalpulver är ett beprövat och pålitligt läkemedel som medför en fredlig död. Nästan inga misslyckanden är kända, trots stor statistik (till exempel rapporterade den schweiziska eutanasiorganisationen Dignitas 840 utgångar utan ett enda misslyckande). Det finns dock rapporter om till synes långsamma eller smärtsamma dödsfall med Nembutal i dödsstraff, även om detta kan bero på dålig kvalitet på läkemedlet från apotek som blandas intravenöst snarare än oralt.

Nembutalt natrium pentobarbitalpulver säljs mestadels i flytande form för användning som lugnande medel och bedövningsmedel på sjukhus. veterinärmedicin Nembutal är en vätska och inte i pillerform, vilket innebär att den har kortare hållbarhet. Å andra sidan finns Seconal (secobarbital), ett kortverkande barbiturat som är lika kraftfullt som Nembutal om inte kraftfullare, fortfarande tillgängligt i kapselform i USA, EUROPA och förmodligen Storbritannien. Nembutala piller har en bitter smak som kräver användning av antiemetika för att förhindra kräkningar när de ges oralt i höga doser.

Administreringen handlar om att lösa upp till ~ 50 gram pulver i ~ 50 ml vatten och dricka. . . . . Om pulvret analyseras för att vara rent och om det intas i rekommenderade mängder kommer kinesiskt Nembutal-pulver (inte kanske) att leda till en pålitlig och fredlig död. . . . . så det är alltid bättre att ta dosering än den som krävs för en dödlig dos. Om ämnet är rent räcker ett köp av 95% rent natriumpentobarbital för att en vuxen ska dricka för att dö.

Nembutal har också rapporterats vara tillgängligt på den svarta marknaden, särskilt Europa och Storbritannien, i pulverform. Renheten för detta pulver är 95% och högre.

Nembutalt natriumpentobarbitalpulver, till skillnad från andra dödliga läkemedel, kanske inte kräver några ytterligare läkemedel. Endast antiemetiska läkemedel måste tas i förväg för att förhindra att kräkningar uppstår. Detta har delvis godkänts av experter på administrationen av dödsstraffet, varvid en ren barbituratmetod har ansetts vara mindre smärtsam och mer framgångsrik än tidigare 3-läkemedelsmetoder och nyare sammanslagningar som involverar t.ex. Midazolam (i den traditionella 3-läkemedelsmetoden, en barbiturat var en av komponenterna). Det har dock rapporterats om mindre framgångsrika försök, vars orsak har diskuterats. Användningen av endast pentobarbital har också ifrågasatts av vissa experter på dödsstraff.

Potentiating cocktail och maskering av smak
Det rekommenderas vanligtvis att dricka lite alkohol omedelbart efter (inte tidigare) till Nembutal intag för att förstärka dess effekt och maskera den mycket bittera smaken.
Att äta en stor måltid före eller efter läkemedlets intag rekommenderas inte för att minska risken för långsam läkemedelsabsorption eller kräkningar. Dignitas erbjuder kunder choklad för att hantera den bittera smaken av läkemedlet.

Tid till döden

Erfarenheten i världen har meddelat att döden vanligtvis inträffar inom några timmar och beroende på ämnets ålder och vikt efter att ha intagit 20 till 50 gram antingen Nembutal-pulver eller dödligt.

Effekter av överdosering
En överdos av pentobarbital är en mängd som tas utöver vad som medicinskt rekommenderas. 5 gram till tio gram överskott kan orsaka dödsfall

Vid extrem överdosering kan all elektrisk aktivitet i hjärnan upphöra, i vilket fall en “platt” EEG som normalt likställs med klinisk död inte kan accepteras. Denna effekt är fullt reversibel såvida inte hypoxisk skada uppstår. Man bör överväga möjligheten till barbituratförgiftning även i situationer som verkar innebära trauma.

Komplikationer som lunginflammation, lungödem, hjärtrytm, hjärtsvikt och njursvikt kan uppstå. Uremi kan öka CNS-känsligheten för barbiturater. Differentialdiagnos bör inkludera hypoglykemi, huvudtrauma, cerebrovaskulära olyckor, kramper och tillstånd till diabetiker.

djurens eutanasi

Men experter på mänsklig anestesi har påpekat att pentobarbital, även om det är ett bedövningsmedel, inte är ett fullständigt smärtstillande medel. Som sådant kan samtidig administrering av ett lämpligt smärtstillande medel rekommenderas för att helt eliminera risken för upplevd smärta, även om rapporter om biverkningar har varit glesa.

Förslag till smärtstillande medel verkar oklara just nu, kanske en lågmoderad dos opioid kan vara ett alternativ. USA: s Death with Dignity-hemsida nämner en blandning av fenobarbital, korhydrat, morfinsulfat och etanol som ett billigare alternativ att secobarbital.

Dessa tillsatser beror möjligen på att fenobarbital är långsammare. Vid veterinärutövning föredras en tvåstegsmetod, varvid ett lugnande medel såsom propofol ges före en IV pentobarbital-dos. Oral administrering rekommenderas endast som fallback. Denna metod kan skilja sig något i effekt från oral konsumtion genom att döden inträffar nästan omedelbart, och kanske genom hjärteffekter snarare än andningsdepression.

I de registrerade händelserna av biverkningar där IV pentobarbital användes för dödsstraff var den troliga orsaken förorenad pentobarbital från ett sammansatt apotek, något som borde utgöra en liten risk när den tas oralt. beställa Nembutal natrium pentobarbital pulver, Nembutal natrium pentobarbital pulver, Nembutal natrium pentobarbital pulver pris, Nembutal natrium pentobarbital pulver till salu, köp rent Nembutal natrium pentobarbital pulver online, och kanske genom hjärteffekter snarare än andningsdepression.

I de registrerade händelserna av biverkningar där IV pentobarbital användes för dödsstraff var den troliga orsaken förorenad pentobarbital från ett sammansatt apotek, något som borde utgöra en liten risk när den tas oralt. beställa Nembutal natrium pentobarbital pulver, Nembutal natrium pentobarbital pulver, Nembutal natrium pentobarbital pulver pris, Nembutal natrium pentobarbital pulver till salu, köp rent Nembutal natrium pentobarbital pulver online, och kanske genom hjärteffekter snarare än andningsdepression.

I de registrerade händelserna av biverkningar där IV pentobarbital användes för dödsstraff var den troliga orsaken förorenad pentobarbital från ett sammansatt apotek, något som borde utgöra en liten risk när den tas oralt. beställa Nembutal natrium pentobarbital pulver, Nembutal natrium pentobarbital pulver, Nembutal natrium pentobarbital pulver pris, Nembutal natrium pentobarbital pulver till salu, köp rent Nembutal natrium pentobarbital pulver online, något som borde utgöra en liten risk när den tas oralt.

beställa Nembutal natrium pentobarbital pulver, Nembutal natrium pentobarbital pulver, Nembutal natrium pentobarbital pulver pris, Nembutal natrium pentobarbital pulver till salu, köp rent Nembutal natrium pentobarbital pulver online, något som borde utgöra en liten risk när den tas oralt. beställa Nembutal natrium pentobarbital pulver, Nembutal natrium pentobarbital pulver, Nembutal natrium pentobarbital pulver pris, Nembutal natrium pentobarbital pulver till salu, köp rent Nembutal natrium pentobarbital pulver online

 

Translate »